Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi
Projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018
Par projektu
Mērķis
Dalībnieki
Pētnieciskās aktivitātes
Rezultāti
Saites
Kontakti

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts:

1.       Jeļena Aleksejeva, Mag.phys, LU doktorante, pētniece

2.       Andrejs Gerbreders, Dr.phys, vadošais pētnieks

3.       Uģis Gertners, Dr.phys, pētnieks (projekta laikā ieguva Dr. phys. grādu)

4.       Jānis Latvels, LU grāda pretendents, pētnieks

5.       Edgars Nitišs, Mag.phys, pētnieks

6.       Mārtiņš Rutkis, Dr.phys, vadošais pētnieks

7.       Aivars Vembris, Dr.phys, projekta zinātniskais vadītājs

8.       Guntars Zvejnieks, Dr.rer.nat, vadošais pētnieks

Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

8.       Valdis Kokars, Dr.chem, vadošais pētnieks

9.       Kaspars Traskovskis, Dr.chem, pētnieks (projekta laikā ieguva Dr. chem. grādu)

10.     Elmārs Zariņš, Dr.chem, pētnieks (projekta laikā ieguva Dr. chem. grādu)