Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi
Projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018
Par projektu
Mērķis
Dalībnieki
Pētnieciskās aktivitātes
Rezultāti
Saites
Kontakti

 

 

1.                   Mazmolekulāro savienojumu sintēze

2.       Molekulu veidoto struktūru pētījumi un modelēšana

3.       Gaismas emitēšanas īpašību pētījumi

4.       Nelineāri optiskie pētījumi

5.       Optiskā lauka inducētā masas pārbīde pētījumi