Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi
Projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018
Par projektu
Mērķis
Dalībnieki
Pētnieciskās aktivitātes
Rezultāti
Saites
Kontakti

 

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Plānotais

Realizētais

Jaunas zinātniskās grupas izveidošana

Jauna grupa

1

1

Pētniecība

Zinātniskie raksti žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 % no Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa.

4

5

Jauno zinātnieku vai doktorantu, vai doktora grāda pretendentu ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs

9

18

Pārējo projekta dalībnieku ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs

3

3

Jauna produkta apraksts

1

1

Jaunu darbavietu izveide

Darbavietas (PLE)

6.33

6.33