Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi
Projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018
Par projektu
Mērķis
Dalībnieki
Pētnieciskās aktivitātes
Rezultāti
Saites
Kontakti

 

Projekta vispārīgais mērķis:

Saglabāt un papildus piesaistīt LU CFI un RTU cilvēkresursus, kopā 6,30 PLE. Samazināt jauno un pieredzējušo speciālistu aizplūšanu uz ārvalstīm.

 

Projekta specifiskais mērķis:

Oriģinālu molekulāro stiklu sintēze un to veidoto plāno kārtiņu optisko un elektrisko īpašību izpēte, lai radītu jaunu fotonikas ierīcēs izmantojamu organisko vielu.