Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi
Projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018
Par projektu
Mērķis
Dalībnieki
Pētnieciskās aktivitātes
Rezultāti
Saites
Kontakti

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Ķengaraga iela 8

Rīga LV-1063

Latvija

 

Reģ. Nr. 381016

PVN Nr. LV90002124925

 

Tālrunis: (+371) 67260787

Fakss: (+371) 67132778